Emisja obligacji Kruk SA serii AG2 – zakończona

Zarząd Kruk SA informuje, iż w dniu 6 lutego 2019 roku podjął uchwałę w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AG2. Redukcji wyniosła 3,98%. Spółka przydzieliła 250 000 obligacji.

Informacja spółki o zakończeniu emisji obligacji Kruk serii AG2.