Emisja obligacji Kruk SA serii AJ1 – zakończona

Zarząd Kruk SA informuje, iż w dniu 2 września 2019 roku podjął uchwałę w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AJ1.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 55,13%, Spółka przydzieliła 250 000 Obligacji.

Informacja spółki o zakończeniu emisji obligacji Kruk serii AJ1.

Wróć