Emisja obligacji Kruk seria AM1 – zakończona

KRUK S.A. poinformował o przydzieleniu 50 mln PLN 5-letnich obligacji serii AM1. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 239 mln zł, co przekłada się na redukcję zapisów na poziomie 79%. Emisja była przeprowadzona w ramach VIII Programu Emisji Obligacji i była skierowana do inwestorów indywidualnych.  

Informacje dotyczące przydziału dostępne pod adresem:

https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/aktualnosci/