10 czerwca 2021 roku KRUK dokonał przydziału 700 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK3 o łącznej wartości nominalnej równej 70 mln zł. Zapisy trwały od 24 maja do 8 czerwca 2021 roku. Była to trzecia prospektowa emisja Spółki w ramach VII Programu Obligacji, a druga w 2021 roku. Łączna wartość zapisów na 5-letnie niezabezpieczone obligacje KRUKa o stałym oprocentowaniu na poziomie 4,0% w skali roku wyniosła 97,5 mln zł, a stopa redukcji sięgnęła poziomu 28,2%.

 

Inwestorzy zapisali się na blisko 100 mln zł obligacji KRUKa