Emisja obligacji MCI Capital ASI serii T1 – zakończona

W związku z osiągnięciem określonego w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii T1 spółki MCI Capital ASI S.A. progu dojścia emisji Obligacji serii T1 do skutku, Emitent w dniu 15 listopada 2021 r. przydzielił wszystkie objęte zapisami 150 591 szt. Obligacji serii T1 469 inwestorom.

RB dot. przydziału dostępny jest pod adresem:

https://mci.pl/content/uploads/2021/11/1-informacja-o-wyniku-oferty-obligacji-serii-t1-mci.pdf