Zarząd PCC EXOL SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii C1 emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 24 lipca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii C1, opublikowanych w dniu 3 lutego 2020 r. Stopa redukcji obligacji: 58,57%.
Informacja spółki o zakończeniu emisji obligacji PCC Exol serii C1