Zarząd PCC Exol SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii C2 emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 24 lipca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii C2, opublikowanych w dniu 1 czerwca 2020 r. Stopa redukcji obligacji: 61,00%

Informacja spółki o zakończeniu emisji obligacji PCC Exol serii C2

Informacja spółki o przydziale obligacji PCC Exol serii C2