Oferta zakupu akcji ENERGA SA

 

Przedmiot Wezwania:  wszystkie akcje wyemitowane przez ENERGA S.A.
Wzywający i nabywający:          Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Cena zakupu jednej akcji wynosi: 7,00 zł (siedem złotych)
Termin przyjmowania zapisów: do 22 kwietnia 2020 r. do godz. 17:00

Jak złożyć zapis?

 

Mam dostęp do BDM onLine

  1. Zaloguj się do BDM onLine
  2. Wypełnij wniosek w menu Wnioski>> Rachunek maklerski >> Wezwanie - ENERGA - Zapis
  3. Przedmiotem zapisu mogą być wyłącznie niezablokowane akcje dostępne na kocie stanu posiadania w KDPW (transakcja kupna została już rozliczona w KDPW). Jeżeli liczba w/w akcji będzie mniejsza niż liczba akcji wskazanych w zapisie, zapis zostanie zredukowany do w/w liczby akcji.
  4. Zapis może zostać złożony wyłącznie na rachunku, na którym zawarto aneks BDM onLine po 1 stycznia 2006 r.
  5. Zapis może złożyć właściciel, współwłaściciel lub osoba posiadająca pełnomocnictwo pełne do dysponowania rachunkiem.

Nie mam dostępu do BDM onLine

  1. Złóż w swoim domu maklerskim nieodwołalne zlecenie sprzedaży  wraz z dyspozycją wystawienia świadectwa depozytowego. Uzyskaj w swoim domu maklerskim świadectwo depozytowe. 
  2. Złóż zapis w POK Domu Maklerskiego BDM S.A. i dołącz do niego świadectwo depozytowe, o którym mowa w pkt. 1

Dom Maklerski BDM S.A. przekaże zapis złożony przez Ciebie w jeden z powyższych trybów do podmiotu pośredniczącego w Wezwaniu, tj. do PKO BP BM.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

  1. w przypadku akcjonariuszy posiadających rachunek inwestycyjny w DM BDM SA ze swoim POK-iem;
  2. w przypadku pozostałych akcjonariuszy pod numerami telefonu dowolnego POK DM BDM.