Publikacja Aneksu 1 do Prospektu Emisyjnego III Programu Obligacji PCC Exol

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu 1 do Prospektu Emisyjnego III Programu Obligacji PCC Exol S.A.