Publikacja Aneksu 1 do Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji PCC Rokita

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu 1 do Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji PCC Rokita S.A.