Kruk Prospekt Emisyjny Program V Obligacje Aneks 2

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu 2 do Prospektu Emisyjnego V Programu Obligacji Kruk S.A.