Kruk Prospekt Emisyjny Program VI Obligacje OWE AJ1

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Ostatecznych Warunków Emisji do Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji Kruk S.A.