Publikacja Aneksów 5 i 6 do Prospektu Emisyjnego I Programu Obligacji Pragma Faktoring

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksów 5 i 6 do Prospektu Emisyjnego I Programu Obligacji Pragma Faktoring S.A.