Publikacja Aneksu 3 do Prospektu Emisyjnego I Programu Obligacji Pragma Faktoring

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu 3 do Prospektu Emisyjnego I Programu Obligacji Pragma Faktoring S.A.