Unieważnienie zleceń po sesji w dniu 1 marca 2019r.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 62/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lutego 2019 r., wszystkie zlecenia maklerskie przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 1 marca 2019 r. (włącznie), tracą ważność w tym dniu - po zakończeniu sesji giełdowej oraz odpowiednio po zakończeniu dnia obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Aby zlecenie było realizowane należy je ponowić.