Zmiana dokładności kroków notowań na GPW

Informujemy, że 4 marca 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych zmieni kroki notowań dla akcji, funduszy typu ETF, kontraktów terminowych na kursy akcji i walut.

Kursy akcji i ETF-ów będą określane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (0,0001 zł) z uwzględnieniem aktualnego pasma płynności określonego w ramach tabeli kroku notowań.

Kursy kontraktów terminowych na waluty oraz kontraktów terminowych na akcje będą określane z dokładnością do 0,0001 zł. Dodatkowo kurs kontraktów terminowych na waluty będzie wyrażany za 1 jednostkę danej waluty (obecnie wyrażany jest za 100 jednostek waluty).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie GPW: Zmiana kroku notowania

Sprawdź zgodność limitów zleceń