Dostęp do informacji rynkowych oraz opracowań analitycznych jest niezwykle istotny. Niezbędny jest on do podejmowania prawidłowych decyzji inwestycyjnych. 

Aby mieć dostęp do serwisu BDM News wystarczy posiadać rachunek w DM BDM SA z aktywnym kanałem internetowym. Logowanie odbywa się poprzez podanie identyfikatora i hasła do aplikacji transakcyjnej.

W serwisie BDM News dostępne są:

Zalety