• dla inwestorów samodzielnie inwestujących w akcje spółek notowanych na GPW oraz New Connect
  • dobór spółek do portfela przez wielokrotnie nagradzany zespół analityków BDM
  • rekomendacje udzielane w okresach miesięcznych
  • każdy portfel to około 10 spółek, a dla portfeli z 20% udziałem akcji dodatkowo dobierane są dłużne fundusze inwestycyjne
  • szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
Strategia inwestycyjna Skład portfela Profili ryzyka Klienta w skali 1 - 7 (1)

Portfel BDM Agresywny 100% akcji

100% akcje o niższej płynności i wyższej oczekiwanej stopie zwrotu od 6 do 7

Portfel BDM Zrównoważony 100% akcji

100% akcje spółek notowanych na GPW o najwyższej kapitalizacji i płynności, od 5 do 7

Portfel BDM Agresywny 20% akcji

20% akcje o niższej płynności i wyższej oczekiwanej stopie zwrotu, 80% głównie dłużne fundusze inwestycyjne od 3 do 7

Portfel BDM Zrównoważony 20% akcji

20% akcje o najwyższej kapitalizacji i płynności, 80% głównie dłużne fundusze inwestycyjne od 3 do 7
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).

Wyniki

Strategia inwestycyjna 2016 2017 2018 2019 2020 YTD Wrzesień 2021

BDM Agresywny 100% akcji

68,0% 73,6% 11,3% 59,8% 73,3% 53,60% -0,74%

BDM Zrównoważony 100% akcji

27,6% 40,3% -7,9% 7,6% 39,8% 42,74% 4,81%

WIG

8,3% 31,7% -9,5% 0,2% -1,4% 24,38% -0,83%

BDM Agresywny 20% akcji

- - - - - -0,01% -0,20%

BDM Zrównoważony 20% akcji

- - - - - 1,25% 0,91%

20%WIG+80%WIBID 1M

- - - - - 1,07% -0,17%
Zastrzeżenie Wyniki w okresie 01.2016 - 05.2021r. dla portfela BDM Agresywnego 100% akcji oraz BDM Zrównoważonego 100% akcji dotyczą odpowiednio Indeksu Agresywnego (BDM-A) oraz Indeksu Zrównoważonego (BDM-Z) przygotowywanych przez Zespół Analiz BDM. Stopy zwrotu YTD dla Portfela BDM Agresywnego 20% akcji oraz BDM Zrównoważonego 20% akcji obejmują okres od 01.06.2021r. Wyliczenia uwzględniają dywidendy.