• na bieżąco śledzimy rynek funduszy w Polsce, wybieramy najlepsze TFI do współpracy
  • każda rekomendacja obejmuje portfel składający się z kilku starannie dobranych funduszy inwestycyjnych
  • stale monitorujemy fundusze inwestycyjne, ich wyniki, sprawozdania finansowe, stabilność oraz składy zespołów zarządzających
  • jesteśmy w kontakcie z zarządzającymi
  • rekomendacje udzielane w okresach kwartalnych
  • szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
Strategia inwestycyjna Skład portfela Profili ryzyka Klienta w skali 1-7 (1)

Portfel funduszowy agresywny

100% FIO/SFIO (akcyjne, absolutnej stopy zwrotu, surowcowe itp.), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 6 do 7

Portfel funduszowy mieszany

100% mieszane FIO/SFIO (z udziałem instrumentów udziałowych do 80%), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 4 do 7

Portfel funduszowy dłużny

100% dłużne i pieniężne FIO/SFIO, w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 2 do 7
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).

Wyniki

Strategia inwestycyjna 2021 2022 2023 YTD kwi-24

Portfel Funduszy Dłużny

-1,65% -1,51% 11,57% 0,28% -0,53%

Średnia z funduszy dłużnych

-3,70% -4,11% 10,60% 0,79% -0,38%

Portfel Funduszowy Mieszany

-1,77% -10,94% 16,17% 3,89% -0,77%

Średnia z funduszy mieszanych

-1,25% -10,69% 17,06% 2,90% -0,51%

Portfel Funduszowy Akcyjny

6,74% -33,24%

35,05%

5,74%

-3,75%

Średnia z funduszy akcyjnych

3,27% -17,79% 23,00% 5,54% -1,44%

Zastrzeżenie: Zaprezentowane wyniki za 2021 odnoszą się do okresu od 2021-06-09 do 2021-12-31.
Benczmarkiem jest średni wynik funduszy inwestycyjnych z danej grupy wyliczony na podstawie danych serwisu analizy.pl