• na bieżąco śledzimy rynek funduszy w Polsce, wybieramy najlepsze TFI do współpracy
  • każda rekomendacja obejmuje portfel składający się z kilku starannie dobranych funduszy inwestycyjnych
  • stale monitorujemy fundusze inwestycyjne, ich wyniki, sprawozdania finansowe, stabilność oraz składy zespołów zarządzających
  • jesteśmy w kontakcie z zarządzającymi
  • rekomendacje udzielane w okresach kwartalnych
  • szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
Strategia inwestycyjna Skład portfela Profili ryzyka Klienta w skali 1-7 (1)

Portfel funduszowy agresywny

100% FIO/SFIO (akcyjne, absolutnej stopy zwrotu, surowcowe itp.), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 6 do 7

Portfel funduszowy mieszany

100% mieszane FIO/SFIO (z udziałem instrumentów udziałowych do 80%), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 4 do 7

Portfel funduszowy dłużny

100% dłużne i pieniężne FIO/SFIO, w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 2 do 7
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).

Wyniki

Strategia inwestycyjna YTD Lipiec 2021 Sierpień 2021 Wrzesień 2021 Październik 2021

Listopad 2021

Grudzień 2021

Portfel Funduszy Dłużny

-1,92% -0,03% 0,17% -0,07% -0,92% -1,12%

0,06%

WIBID 1M

0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,10% 0,14%

Portfel Funduszowy Mieszany

-1,77% 1,12% 1,18% -1,29% 0,00% -3,17% 0,11%

50% WIG + 50% WIBID 1M

2,54% 1,19% 2,43% -0,42% 2,32% -3,87%   1,16%

Portfel Funduszowy Akcyjny

6,74% 1,02% 2,34% -3,73% 6,71% -2,15% -2,73%

WIG

4,81% 2,38% 4,87% -0,83% 4,61% -7,84% 2,18%
Zastrzeżenie Zaprezentowane wyniki za czerwiec 2021 odnoszą się do okresu od 2021-06-09 do 2021-06-30. Stopy zwrotu YTD obejmują okres od 2021-06-09