• na bieżąco śledzimy rynek funduszy w Polsce, wybieramy najlepsze TFI do współpracy
  • każda rekomendacja obejmuje portfel składający się z kilku starannie dobranych funduszy inwestycyjnych
  • stale monitorujemy fundusze inwestycyjne, ich wyniki, sprawozdania finansowe, stabilność oraz składy zespołów zarządzających
  • jesteśmy w kontakcie z zarządzającymi
  • rekomendacje udzielane w okresach kwartalnych
  • szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
Strategia inwestycyjna Skład portfela Profili ryzyka Klienta w skali 1-7 (1)

Portfel funduszowy agresywny

100% FIO/SFIO (akcyjne, absolutnej stopy zwrotu, surowcowe itp.), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 6 do 7

Portfel funduszowy mieszany

100% mieszane FIO/SFIO (z udziałem instrumentów udziałowych do 80%), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 4 do 7

Portfel funduszowy dłużny

100% dłużne i pieniężne FIO/SFIO, w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 2 do 7
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).

Wyniki

Strategia inwestycyjna maj-22 YTD 2021

Portfel Funduszy Dłużny

0,66% -3,80% -1,65%

Średnia z funduszy dłużnych

0,32% -5,37% -3,70%

Portfel Funduszowy Mieszany

-1,91% -10,09 -1,77%

Średnia z funduszy mieszanych

-0,41% -9,14% -1,25%

Portfel Funduszowy Akcyjny

-7,22% -30,70% 6,74%

Średnia z funduszy akcyjnych

-1,39% -14,32% 3,27%

Zastrzeżenie: Zaprezentowane wyniki za 2021 odnoszą się do okresu od 2021-06-09 do 2021-12-31.
Benczmarkiem jest średni wynik funduszy inwestycyjnych z danej grupy wyliczony na podstawie danych serwisu analizy.pl