• na bieżąco śledzimy rynek funduszy w Polsce, wybieramy najlepsze TFI do współpracy
  • każda rekomendacja obejmuje portfel składający się z kilku starannie dobranych funduszy inwestycyjnych
  • stale monitorujemy fundusze inwestycyjne, ich wyniki, sprawozdania finansowe, stabilność oraz składy zespołów zarządzających
  • jesteśmy w kontakcie z zarządzającymi
  • rekomendacje udzielane w okresach kwartalnych
  • szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
Strategia inwestycyjna Skład portfela Profili ryzyka Klienta w skali 1-7 (1)

Portfel funduszowy agresywny

100% FIO/SFIO (akcyjne, absolutnej stopy zwrotu, surowcowe itp.), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 6 do 7

Portfel funduszowy mieszany

100% mieszane FIO/SFIO (z udziałem instrumentów udziałowych do 80%), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 4 do 7

Portfel funduszowy dłużny

100% dłużne i pieniężne FIO/SFIO, w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 2 do 7
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).

Wyniki

Strategia inwestycyjna Czerwiec 2021 Lipiec 2021 Sierpień 2021

Portfel Funduszy Dłużny

-0,01% -0,03% 0,17%

WIBID 1M

0,00% 0,00% 0,00%

Portfel Funduszowy Mieszany

0,33% 1,12% 1,18%

50% WIG + 50% WIBID 1M

-0,04% 1,19% 2,43%

Portfel Funduszowy Akcyjny

5,59% 1,02% 2,34%

WIG

-0,07% 2,38% 4,87%
Zastrzeżenie Zaprezentowane wyniki za czerwiec 2021 odnoszą się do okresu od 2021-06-09 do 2021-06-30