TFI Allianz, zarządza obecnie 40 funduszami i subfunduszami o różnych strategiach, które inwestują na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Działa na polskim rynku od 2003 roku.

Prezentacja funduszy
Prospekty
Kluczowe informacje dla inwestorów
Tabela Opłat