Publikacja Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

PKN Orlen - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla akcji PKN Orlen z 17.06.2019 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Informacja o wygaszeniu ofert Pragma Faktoring

Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od przeprowadzania kolejnych ofert publicznych obligacji na podstawie Prospektu Podstawowego I Programu Emisji Obligacji.

Więcej...

Publikacja Aneksu 8 do Prospektu Pragma Faktoring

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu 8 do  Prospektu Podstawowego Pragma Faktoring  S.A.

Więcej...

Orange - realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację KUPUJ dla akcji ORANGE z 08.08.2018 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja Prospektu Emisyjnego VII Programu Obligacji PCC Rokita

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego VII Programu Obligacji PCC Rokita S.A.

Więcej...

Publikacja Aneksu 7 do Prospektu Pragma Faktoring

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu  7 do  Prospektu Podstawowego Pragma Faktoring  S.A.

Więcej...

Publikacja Aneksów 5 i 6 do Prospektu Pragma Faktoring

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksów 5 i 6 do  Prospektu Podstawowego Pragma Faktoring  S.A.

Więcej...

Publikacja aneksu 4 do Prospektu Emisyjnego PCC Exol

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Aneksu 4 do Prospektu Emisyjnego III Programu Obligacji PCC Exol S.A.

Więcej...