BDM IKE

Rachunek inwestycyjny prowadzony w formie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) to idealne rozwiązanie jeżeli chcesz uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych i zadbać o swoją przyszłość.

Zalety

Otwórz elektronicznie Profilem Zaufanym lub mojeID - bez wychodzenia z domu

Warunki

 • jedna osoba może posiadać wyłącznie jedno IKE,
 • kapitał zgromadzony nie jest obciążony podatkiem od zysków kapitałowych, przy spełnieniu warunków,
 • uniknięcie podatku wymaga wypłaty z IKE nie wcześniej niż w 60. roku życia lub 55. przy jednoczesnym nabyciu prawa do emerytury, oraz dokonywania wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty
 • limit wpłat - maksymalna wpłata w 2024 r. wynosi 23 472 zł.

Porównanie IKE a IKZE:

 • IKE | IKZE
 • Wpłaty | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe lub w ratach
 • Roczny limit wpłat | 23 472 zł | 9 388,80 zł lub 14 083,20 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.)
 • Wycofanie środków (zwrot) | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe
 • Wypłaty | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe lub w ratach
 • Opodatkowanie | brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie po osiągnięciu granicy wieku |
  możliwość odliczenia sumy wpłat od przychodów w PIT, wycofane środki obarczone podatkiem zryczałtowanym 10%
 • Granica wieku | 60 lat (lub 55 w przypadku nabycia prawa emerytalnego) | 65 lat

Jak założyć rachunek?


Elektronicznie
 

Korespondencyjnie
 

W Punkcie Obsługi Klienta
 
Otwórz elektronicznie Profilem Zaufanym lub mojeID - bez wychodzenia z domu

Ważne informacje

DM BDM S.A. informuje, że inwestycje w instrumenty finansowe zawsze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem Twoich inwestycji.

* Jeśli inwestujesz do minimum 60 roku życia (lub 55 w przypadku nabycia prawa emerytalnego) to podatek od zysków nie zostanie naliczony.
Osoby które dokonają tzw. zwrotu z IKE (wypłaty przed w/w terminami) nie rozliczają się z podatku od zysków kapitałowych corocznie, ale jednorazowo - dopiero po dokonaniu zwrotu,
W przypadku śmierci oszczędzającego uposażeni otrzymują należne środki bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego a środki wypłacane przez uposażonych są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych oraz z podatku od spadków.