Rachunek inwestycyjny prowadzony w formie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) to idealne rozwiązanie jeżeli chcesz uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych i zadbać o swoją przyszłość.

Dlaczego my

Jesteśmy brokerem o ugruntowanej pozycji, funkcjonującym na rynku kapitałowym od 1993 roku. Działamy na podstawie zezwoleń i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Kolejny raz z rzędu jesteśmy laureatem konkursu Byki i niedźwiedzie. Cechuje nas indywidualnie podejście do każdego klienta.

Zalety

 • prowadzenie rachunku – 0 zł,
 • dostęp do aplikacji transakcyjnych BDM onLine oraz BDM Mobile,
 • analizy w serwisie BDM News - 0 zł,
 • notowania giełdowe – od 0 zł,
 • jeśli inwestujesz do minimum 60 roku życia (lub 55 w przypadku nabycia prawa emerytalnego) to podatek od zysków nie zostanie naliczony,
 • osoby które dokonają tzw. zwrotu z IKE (wypłaty przed w/w terminami) nie rozliczają się z podatku od zysków kapitałowych corocznie, ale jednorazowo - dopiero po dokonaniu zwrotu,
 • w przypadku śmierci oszczędzającego uposażeni otrzymują należne środki bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego a środki wypłacane przez uposażonych są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych oraz z podatku od spadków.

Warunki

 • jedna osoba może posiadać wyłącznie jedno IKE,
 • kapitał zgromadzony nie jest obciążony podatkiem od zysków kapitałowych, przy spełnieniu warunków,
 • uniknięcie podatku wymaga wypłaty z IKE nie wcześniej niż w 60. roku życia lub 55. przy jednoczesnym nabyciu prawa do emerytury, oraz dokonywania wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych,
 • limit wpłat - maksymalna wpłata w 2020 r. wynosi 15 681 zł.

Porównanie IKE a IKZE:

 • IKE | IKZE
 • Wpłaty | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe lub w ratach
 • Roczny limit wpłat | 15 681 zł | 6 272,40 zł
 • Wycofanie środków (zwrot) | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe
 • Wypłaty | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe lub w ratach
 • Opodatkowanie | brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie po osiągnięciu granicy wieku |
  możliwość odliczenia sumy wpłat od przychodów w PIT, wycofane środki obarczone podatkiem zryczałtowanym 10%
 • Granica wieku | 60 lat (lub 55 w przypadku nabycia prawa emerytalnego) | 65 lat

Jak założyć rachunek?


Korespondencyjnie
 

W Punkcie Obsługi Klienta
 

Informacja o ryzyku

DM BDM S.A. informuje, że inwestycje w instrumenty finansowe zawsze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem Twoich inwestycji.