Rachunek inwestycyjny prowadzony w formie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dobrowolna forma oszczędzania (i inwestowania) pieniędzy na emeryturę, która niesie za sobą ulgę odliczaną od podstawy opodatkowania ujmowaną w rozliczeniu rocznym (PIT).

Zalety:

 • prowadzenie rachunku – 0 zł,
 • dostęp do aplikacji transakcyjnych BDM onLine oraz BDM Mobile,
 • analizy w serwisie BDM News - 0 zł,
 • notowania giełdowe – od 0 zł,
 • skorzystasz z odliczenia podatkowego,
 • podatek od zysków kapitałowych nie będzie naliczany jeżeli nie dokonasz zwrotu (wypłaty środków przed 65. rokiem życia).   

Warunki:

 • jedna osoba może posiadać wyłącznie jedno IKZE,
 • wypłata z IKZE wymaga osiągnięcia 65. roku życia, oraz dokonywania wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych,
 • środki wypłacone przed nabyciem prawa emerytalnego są obciążone podatkiem dochodowym i oznaczają obowiązek zwrotu ulgi uzyskanej w PIT,
 • limit wpłat - maksymalna wpłata w 2019 r. na IKZE wynosi 5 718 zł,
 • wypłata jednorazowa albo ratalna opodatkowana podatkiem dochodowym zryczałtowanym w stawce 10%.

Porównanie IKE a IKZE:

 • IKE | IKZE
 • Wpłaty | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe lub w ratach
 • Roczny limit wpłat | 14 295 zł | 5 718 zł
 • Wycofanie środków (zwrot) | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe
 • Wypłaty | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe lub w ratach
 • Opodatkowanie | brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie po osiągnięciu granicy wieku |
  możliwość odliczenia sumy wpłat od przychodów w PIT, wycofane środki obarczone podatkiem zryczałtowanym 10%
 • Granica wieku | 60 lat (lub 55 w przypadku nabycia prawa emerytalnego) | 65 lat