Rachunek inwestycyjny prowadzony w formie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dobrowolna forma oszczędzania (i inwestowania) pieniędzy na emeryturę, która niesie za sobą ulgę odliczaną od podstawy opodatkowania ujmowaną w rozliczeniu rocznym (PIT).

Dlaczego my

Jesteśmy brokerem o ugruntowanej pozycji, funkcjonującym na rynku kapitałowym od 1993 roku. Działamy na podstawie zezwoleń i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Kolejny raz z rzędu jesteśmy laureatem konkursu Byki i niedźwiedzie. Cechuje nas indywidualnie podejście do każdego klienta.

Zalety

 • prowadzenie rachunku – 0 zł,
 • dostęp do aplikacji transakcyjnych BDM onLine oraz BDM Mobile,
 • analizy w serwisie BDM News - 0 zł,
 • notowania giełdowe – od 0 zł,
 • skorzystasz z odliczenia podatkowego - przy maksymalnej wpłacie nawet 1 014,95 zł dla stawki 17,75% lub 1 829,76 zł dla stawki 32%
 • podatek od zysków kapitałowych nie będzie naliczany jeżeli nie dokonasz zwrotu (wypłaty środków przed 65. rokiem życia).   

Warunki

 • jedna osoba może posiadać wyłącznie jedno IKZE,
 • wypłata z IKZE wymaga osiągnięcia 65. roku życia, oraz dokonywania wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych,
 • środki wypłacone przed nabyciem prawa emerytalnego są obciążone podatkiem dochodowym i oznaczają obowiązek zwrotu ulgi uzyskanej w PIT,
 • limit wpłat - maksymalna wpłata w 2020 r. na IKZE wynosi 6 272,40 zł,
 • wypłata jednorazowa albo ratalna opodatkowana podatkiem dochodowym zryczałtowanym w stawce 10%.

Porównanie IKE a IKZE

 • IKE | IKZE
 • Wpłaty | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe lub w ratach
 • Roczny limit wpłat | 15 681 zł | 6 272,40 zł
 • Wycofanie środków (zwrot) | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe
 • Wypłaty | jednorazowe lub w ratach | jednorazowe lub w ratach
 • Opodatkowanie | brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie po osiągnięciu granicy wieku |
  możliwość odliczenia sumy wpłat od przychodów w PIT, wycofane środki obarczone podatkiem zryczałtowanym 10%
 • Granica wieku | 60 lat (lub 55 w przypadku nabycia prawa emerytalnego) | 65 lat

Jak założyć rachunek?


Elektronicznie
 

Korespondencyjnie
 

W Punkcie Obsługi Klienta
 

Informacja o ryzyku

DM BDM S.A. informuje, że inwestycje w instrumenty finansowe zawsze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem Twoich inwestycji.