Emisja obligacji Kruk SA serii AG1 – zakończona

Zakończyła się trwająca od 15 do 26 listopada emisja obligacji serii AG1 Kruk SA. W dniu wczorajszym Emitent dokonał ich przydziału. Pomimo wymagającego otoczenia udało się uplasować całą ofertę obligacji. Stopa redukcji wyniosła 8,66%.

Na obligacje Kruka zapisało się 374 inwestorów, którzy złożyli 391 zleceń nabycia. Każdy z inwestorów zapisał się więc średnio na dług o wartości 87,8 tys. zł. Po jednakowej redukcji każdy z zapisanych inwestorów otrzymał obligacje, ponieważ warunki emisji nie przewidywały skrócenia przyjmowania zapisów.

Raport bieżący KRUK SA

Artykułu o zakończeniu oferty

Wróć