Ranking portfeli Parkietu

Zespół analityków BDM powiększył przewagę w rankingu Parkietu. Nasz portfel fundamentalny narastająco po 4 miesiącach utrzymał się na pierwszym miejscu generując ponad 48% zysku. W samym kwietniu zajęliśmy drugą lokatę ze stopą zwrotu na poziomie 13,9%.

 

Więcej...

BDM najaktywniejszym animatorem na rynku NC

Już po raz dziewiąty zostaliśmy uhonorowani przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych tytułem Najaktywniejszego Animatora na rynku New Connect

Więcej...

Wdrażamy procedurę zdalnego podpisywania umów

Dom Maklerski BDM SA wprowadza możliwość podpisywania umów i  aneksów bez potrzeby osobistego kontaktu z jakimkolwiek pracownikiem DM BDM a także bez konieczności korzystania z usług poczty / firmy kurierskiej.  Przyśpieszenie prac nad udostępnieniem nowej usługi, pozwalającej na elektroniczne podpisywanie umów spowodowane zostało oczywiście panującą sytuacją epidemiologiczną, a także znaczącym wzrostem zainteresowania potencjalnych Klientów usługami maklerskimi oraz aktywnością giełdową.

Więcej...

Ranking Portfeli Dywidendowych "Parkietu". 31 ciekawych spółek do portfela na III kwartał

"Sezon dywidendowy w pełni. Inwestorzy mają w czym wybierać, a dodatkową pomocą mogą być dla nich wskazania analityków". (...) Najlepiej w II kwartale radziły sobie wskazania DM BDM." 13,3 proc wyniosła średnia stopa zwrotu ze wskazań DM BDM w II kwartale.
W załączeniu artykuł i wywiad z Krzysztofem Pado - szefem Wydziału Analiz i Informacji DM BDM S.A.

Więcej...

Nagroda Najaktywniejszego Animatora NC już po raz ósmy w rękach BDM!

Dom Maklerski BDM po raz ósmy z rzędu uhonorowany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych tytułem Najaktywniejszego Animatora na rynku New Connect.

Więcej...

Analizy - Ranking Portfeli "Parkietu". Portfel Dywidendowy

Autorski portfel dywidendowy Krzysztofa Pado - nowego Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji DM BDM po raz kolejny zwyciężył w Rankingu Parkietu. Jego portfel wygrał w 2018 roku z rynkiem aż 11 pkt proc.! W załączeniu cały artykuł.

Więcej...

Analizy - Ranking Portfeli "Parkietu". Portfel Fundamentalny

Już po raz piąty z rzędu analitycy DM BDM osiągnęli najwyższą stopę zwrotu z wytypowanych przez siebie portfeli i  udowodnili, że są w stanie zarabiać bez względu na koniunkturę rynkową. Po raz kolejny zostawili konkurentów w tyle i wypracowali 29-proc. stopę zwrotu! W załączeniu cały artykuł z GG Parkiet.

Więcej...

Emisja obligacji Kruk SA serii AG1 – zakończona

Opublikowano komunikaty spółki Kruk SA dotyczące zakończenia emisji i przydziału obligacji serii AG1.

Więcej...

"Byki i Niedźwiedzie" nasze po raz czwarty z rzędu!

Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BDM SA – Maciej Bobrowski - już po raz czwarty z rzędu otrzymał nagrodę „Byki i Niedźwiedzie” Analityk Fundamentalny Roku.

Więcej...

Analizy - Ranking Portfeli "Parkietu". Portfel Fundamentalny i Dywidendowy

W rankingu "Parkietu" Portfele: Fundamentalny i Dywidendowy, przygotowywane przez Analityków DM BDM S.A. są nadal na prowadzeniu. Od początku 2017 roku portfel fundamentalny zarobił aż 117 proc., natomiast portfel dywidendowy osiągnął 27 proc. stopę zwrotu.

Więcej...

Doradztwo w DM BDM

Po wielomiesięcznym procesie licencyjnym, Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia dla Domu Maklerskiego BDM na świadczenie usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

Tym samym BDM dysponuje aktualnie pełnym zakresem, dopuszczalnych na polskim rynku kapitałowym usług maklerskich. Mamy nadzieję, że nowa licencja przyczyni się do zwiększenia skuteczności w inwestowaniu przez naszych Klientów. 

Więcej...

Analizy - Ranking Portfeli "Parkietu". Portfel Dywidendowy

W rankingu Gazety Giełdy Parkiet od początku roku 2016, portfel dywidendowy przygotowany przez Analityków Domu Maklerskiego BDM S.A. osiągnął najwyższą, 43 proc. stopę zwrotu.

Więcej...

Analizy - Ranking Portfeli "Parkietu". Portfel Fundamentalny

W rankingu Gazety Giełdy Parkiet od początku roku 2016, portfel fundamentalny przygotowany przez Analityków Domu Maklerskiego BDM S.A. osiągnął najwyższą, blisko 80 proc. stopę zwrotu.

Więcej...

Wywiad z Prezesem DM BDM S.A. Jackiem Rachelem

Na rynku akcji zostali już wyłącznie najwytrwalsi. Z prezesem DM BDM oraz członkiem Rady Domów Maklerskich - Jackiem Rachelem - rozmawia Przemysław Tychmanowicz.

Więcej...

Na życzenie Klientów DM BDM wznowiliśmy publikację cyklicznych opracowań

W dniu wczorajszym po długiej przerwie oddaliśmy naszym Inwestorom wznowiony Raport Miesięczny. Materiał jest dokumentem przedstawiającym sytuację rynków akcji z uwzględnieniem wybranych czynników makroekonomicznych charakteryzujących gospodarki poszczególnych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Giełdy Papierów Wartościowych. Opracowanie zawiera szereg zestawień i statystyk, a także opinie analityków dotyczące przebiegu bieżących i przyszłych procesów makroekonomicznych mogących wpływać na gospodarkę a przez to również na koniunkturę na rynkach akcji.

Więcej...

KRUK - kurs na zysk

KRUK po raz kolejny zaoferuje obligacje publiczne, których oprocentowanie wyniesie 4,63%*. Zapisy na obligacje serii W2 zostaną przeprowadzone w dniach od 18 do 25 listopada. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wyniesie 30 mln zł. Podobnie jak w poprzednich emisjach, publiczna oferta obligacji została przygotowana z myślą o inwestorach indywidualnych.

Więcej...