KNF zatwierdziła prospekt obligacyjny PragmaGO. Spółka w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji może wyemitować obligacje o łącznej wartości do 150 mln zł.

W dniu 15 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dokumenty prospektowe spółki PragmaGO. Dokumenty są od dzisiaj dostępne na stronie internetowej emitenta. Jest to już trzeci publiczny program emisji obligacji spółki (w ramach poprzedniego programu, który skończył się w styczniu br., Spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości 33 mln zł). Nowością natomiast jest konstrukcja samego prospektu. Spółka sięgnęła po dotychczas niespotykaną na rynku konstrukcję prospektu podstawowego składającego się z zestawu dokumentów, która pozwala jej w ramach jednego programu wyemitować zarówno obligacje zabezpieczone, jak i niezabezpieczone. Oprócz dokumentu rejestracyjnego  zatwierdzone zostały  dwa odrębne dokumenty ofertowe.

„PragmaGO może dokonać szybkiego wyboru, czy w danym momencie bardziej korzystne jest dla niej przeprowadzenie emisji zabezpieczonej czy niezabezpieczonej (uwzględniając warunki rynkowe) i jeszcze szybciej przejść od decyzji do wyjścia z emisją na rynek. Takie rozwiązanie daje Spółce dużą elastyczność przy pozyskiwaniu finansowania. Cieszymy się, że mogliśmy doradzać PragmaGO w tym nowatorskim projekcie i reprezentować Spółkę przed KNF” – komentuje Marcin Nowak Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w Domu Maklerskim BDM.

Nowy program pozwala Spółce pozyskać w formie obligacji do 150 mln zł w okresie 12 miesięcy od zatwierdzenia prospektu, obligacje mogą mieć maksymalnie 5-letni termin wykupu. Spółka zamierza wprowadzić emitowane obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

„Spółka jest w dobrej kondycji finansowej, dotychczasowe wyniki oraz ocena bieżącej sytuacji pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wartość sfinansowanych należności w 2021 r. była na poziomie ponad 900 mln zł, natomiast w samym I kw. br. było to już 300 mln zł. Obecnie notowanych na rynku mamy 6 serii obligacji, siódma (PRF0626) ma debiut w dniu dzisiejszym. Możliwość emisji nowych papierów dłużnych pozwoli nam na jeszcze szybszy rozwój i zwiększanie skali działalności.” - dodaje Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu PragmaGO.

Więcej...

Ranking portfeli Parkietu

Zespół analityków BDM powiększył przewagę w rankingu Parkietu. Nasz portfel fundamentalny narastająco po 4 miesiącach utrzymał się na pierwszym miejscu generując ponad 48% zysku. W samym kwietniu zajęliśmy drugą lokatę ze stopą zwrotu na poziomie 13,9%.

 

Więcej...

BDM najaktywniejszym animatorem na rynku NC

Już po raz dziewiąty zostaliśmy uhonorowani przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych tytułem Najaktywniejszego Animatora na rynku New Connect

Więcej...

Wdrażamy procedurę zdalnego podpisywania umów

Dom Maklerski BDM SA wprowadza możliwość podpisywania umów i  aneksów bez potrzeby osobistego kontaktu z jakimkolwiek pracownikiem DM BDM a także bez konieczności korzystania z usług poczty / firmy kurierskiej.  Przyśpieszenie prac nad udostępnieniem nowej usługi, pozwalającej na elektroniczne podpisywanie umów spowodowane zostało oczywiście panującą sytuacją epidemiologiczną, a także znaczącym wzrostem zainteresowania potencjalnych Klientów usługami maklerskimi oraz aktywnością giełdową.

Więcej...

Ranking Portfeli Dywidendowych "Parkietu". 31 ciekawych spółek do portfela na III kwartał

"Sezon dywidendowy w pełni. Inwestorzy mają w czym wybierać, a dodatkową pomocą mogą być dla nich wskazania analityków". (...) Najlepiej w II kwartale radziły sobie wskazania DM BDM." 13,3 proc wyniosła średnia stopa zwrotu ze wskazań DM BDM w II kwartale.
W załączeniu artykuł i wywiad z Krzysztofem Pado - szefem Wydziału Analiz i Informacji DM BDM S.A.

Więcej...

Nagroda Najaktywniejszego Animatora NC już po raz ósmy w rękach BDM!

Dom Maklerski BDM po raz ósmy z rzędu uhonorowany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych tytułem Najaktywniejszego Animatora na rynku New Connect.

Więcej...

Analizy - Ranking Portfeli "Parkietu". Portfel Dywidendowy

Autorski portfel dywidendowy Krzysztofa Pado - nowego Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji DM BDM po raz kolejny zwyciężył w Rankingu Parkietu. Jego portfel wygrał w 2018 roku z rynkiem aż 11 pkt proc.! W załączeniu cały artykuł.

Więcej...

Analizy - Ranking Portfeli "Parkietu". Portfel Fundamentalny

Już po raz piąty z rzędu analitycy DM BDM osiągnęli najwyższą stopę zwrotu z wytypowanych przez siebie portfeli i  udowodnili, że są w stanie zarabiać bez względu na koniunkturę rynkową. Po raz kolejny zostawili konkurentów w tyle i wypracowali 29-proc. stopę zwrotu! W załączeniu cały artykuł z GG Parkiet.

Więcej...

Emisja obligacji Kruk SA serii AG1 – zakończona

Opublikowano komunikaty spółki Kruk SA dotyczące zakończenia emisji i przydziału obligacji serii AG1.

Więcej...

"Byki i Niedźwiedzie" nasze po raz czwarty z rzędu!

Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BDM SA – Maciej Bobrowski - już po raz czwarty z rzędu otrzymał nagrodę „Byki i Niedźwiedzie” Analityk Fundamentalny Roku.

Więcej...

Analizy - Ranking Portfeli "Parkietu". Portfel Fundamentalny i Dywidendowy

W rankingu "Parkietu" Portfele: Fundamentalny i Dywidendowy, przygotowywane przez Analityków DM BDM S.A. są nadal na prowadzeniu. Od początku 2017 roku portfel fundamentalny zarobił aż 117 proc., natomiast portfel dywidendowy osiągnął 27 proc. stopę zwrotu.

Więcej...

Doradztwo w DM BDM

Po wielomiesięcznym procesie licencyjnym, Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia dla Domu Maklerskiego BDM na świadczenie usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

Tym samym BDM dysponuje aktualnie pełnym zakresem, dopuszczalnych na polskim rynku kapitałowym usług maklerskich. Mamy nadzieję, że nowa licencja przyczyni się do zwiększenia skuteczności w inwestowaniu przez naszych Klientów. 

Więcej...

Analizy - Ranking Portfeli "Parkietu". Portfel Dywidendowy

W rankingu Gazety Giełdy Parkiet od początku roku 2016, portfel dywidendowy przygotowany przez Analityków Domu Maklerskiego BDM S.A. osiągnął najwyższą, 43 proc. stopę zwrotu.

Więcej...

Analizy - Ranking Portfeli "Parkietu". Portfel Fundamentalny

W rankingu Gazety Giełdy Parkiet od początku roku 2016, portfel fundamentalny przygotowany przez Analityków Domu Maklerskiego BDM S.A. osiągnął najwyższą, blisko 80 proc. stopę zwrotu.

Więcej...

Wywiad z Prezesem DM BDM S.A. Jackiem Rachelem

Na rynku akcji zostali już wyłącznie najwytrwalsi. Z prezesem DM BDM oraz członkiem Rady Domów Maklerskich - Jackiem Rachelem - rozmawia Przemysław Tychmanowicz.

Więcej...

Na życzenie Klientów DM BDM wznowiliśmy publikację cyklicznych opracowań

W dniu wczorajszym po długiej przerwie oddaliśmy naszym Inwestorom wznowiony Raport Miesięczny. Materiał jest dokumentem przedstawiającym sytuację rynków akcji z uwzględnieniem wybranych czynników makroekonomicznych charakteryzujących gospodarki poszczególnych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Giełdy Papierów Wartościowych. Opracowanie zawiera szereg zestawień i statystyk, a także opinie analityków dotyczące przebiegu bieżących i przyszłych procesów makroekonomicznych mogących wpływać na gospodarkę a przez to również na koniunkturę na rynkach akcji.

Więcej...

KRUK - kurs na zysk

KRUK po raz kolejny zaoferuje obligacje publiczne, których oprocentowanie wyniesie 4,63%*. Zapisy na obligacje serii W2 zostaną przeprowadzone w dniach od 18 do 25 listopada. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wyniesie 30 mln zł. Podobnie jak w poprzednich emisjach, publiczna oferta obligacji została przygotowana z myślą o inwestorach indywidualnych.

Więcej...