Dom Maklerski BDM SA wprowadza możliwość podpisywania umów i  aneksów bez potrzeby osobistego kontaktu z jakimkolwiek pracownikiem DM BDM a także bez konieczności korzystania z usług poczty / firmy kurierskiej.  Przyśpieszenie prac nad udostępnieniem nowej usługi, pozwalającej na elektroniczne podpisywanie umów spowodowane zostało oczywiście panującą sytuacją epidemiologiczną, a także znaczącym wzrostem zainteresowania potencjalnych Klientów usługami maklerskimi oraz aktywnością giełdową.

Wróć