Dom Maklerski BDM już po raz ósmy z rzędu uhonorowany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych tytułem Najaktywniejszego Animatora na rynku New Connect

Jak co roku GPW dokonała oceny Animatorów Rynku działających na rynku NewConnect. Kryteriami, według których przebiegała analiza Zarządu GWP były: liczba animowanych spółek, warunki animowania oraz udział Animatora Rynku w całkowitym obrocie walorami danej spółki. Dzięki zdobyciu łącznie największej liczby punktów Dom Maklerski BDM uzyskał status najaktywniejszego animatora na rynku NewConnect za rok 2018 oraz otrzymał Nagrodę Prezesa Zarządu GPW.
To, że po raz kolejny nagroda trafia do naszych rąk, jest dowodem na słuszność obranej przez nas strategii, której głównym celem jest satysfakcja klienta. A kluczem do niej jest jak najwyższy poziom oferowanej przez nas usługi, której głównym zadaniem jest zwiększenie płynności, co z jednej strony czyni rynek bardziej bezpiecznym i atrakcyjnym z punktu widzenia drobnego inwestora, jak również pozwala dokonać lepszej wyceny instrumentów – mówi Jacek RachelPrezes Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A.

Dom Maklerski BDM SA stworzył własny standard raportu dotyczącego bieżącej aktywności na każdym z instrumentów. Emitenci otrzymują raporty comiesięcznie, co pozwala im monitorować jakość usługi, a co za tym idzie sensowność ponoszonych na jej świadczenie kosztów.

Wysoka ocena ze strony Giełdy, jak również emitentów, którzy nas wybrali, potwierdza przyjętą zasadę, że przede wszystkim warto stawiać na jakość, nawet kosztem poniesienia strat przez animatora – potwierdza Wojciech Wrzoł, Dyrektor Wydziału Animatora DM BDM. - Dlatego cały czas inwestujemy w zespół oraz systemy, aby pomimo dużej liczby obsługiwanych emitentów utrzymywać wysoką jakość animacji w stosunku do każdego z obsługiwanych instrumentów, na każdym z rynków.

***

Dom Maklerski BDM S.A. jest Członkiem Rynku NewConnect od 5 lipca 2007 roku, natomiast Autoryzowanym Doradcą Rynku NewConnect od 6 lipca 2007 roku. Oferta DM BDM w zakresie transakcji na rynku NewConnect obejmuje pełen zakres usług od oceny transakcji, strukturyzacji transakcji, przez przygotowanie dokumentów sprzedażowych, sprzedaż, przyjęcie rozliczenie zapisów, wprowadzenie do notowań oraz późniejsze zapewnienie płynności instrumentu notowanego na rynku, co jest zadaniem animatora. Obecnie Dom Maklerski BDM SA animuje ponad 170 spółek z rynku New Connect, co daje mu 46-procentowy udział w rynku.

Wróć