Na życzenie Klientów DM BDM wznowiliśmy publikację cyklicznych opracowań "Raport miesięczny".

W dniu wczorajszym po długiej przerwie oddaliśmy naszym Inwestorom wznowiony Raport Miesięczny. Materiał jest dokumentem przedstawiającym sytuację rynków akcji z uwzględnieniem wybranych czynników makroekonomicznych charakteryzujących gospodarki poszczególnych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Giełdy Papierów Wartościowych. Opracowanie zawiera szereg zestawień i statystyk, a także opinie analityków dotyczące przebiegu bieżących i przyszłych procesów makroekonomicznych mogących wpływać na gospodarkę a przez to również na koniunkturę na rynkach akcji.

Cykliczność materiału "Raport miesięczny" jest ustalona w odstępach miesięcznych. W opracowaniu zawieramy też odczyty indeksu BDM-A (indeks agresywny) oraz BDM-Z (indeks dywidendowy/płynnościowy), które odzwierciedlają koniunkturę na GPW. Składają się one z podmiotów notowanych na GPW, wchodzących w skład indeksu WIG. Odczyty wartości indeksów mają taką samą częstotliwość jak publikacje opracowania "Raport miesięczny". W każdej edycji podajemy szczegółowy skład indeksów, obliczenia wpływające na zmianę wartości oraz ewentualne zmiany składowych wpływających na indeksy w kolejnym okresie.

Autorami Raportu Miesięcznego są eksperci Wydziału Analiz Domu Maklerskiego BDM S.A., którzy wielokrotnie znajdowali się na najwyższym miejscu podium dzięki osiągniętej stopie zwrotu z zaproponowanych przez siebie portfeli w rankingu GG Parkiet. W 2014 roku zespół analityków BDM zdobył pierwsze miejsce w rankingu GG Parkiet wśród domów maklerskich za najlepszy wynik dzięki stopie zwrotu na poziomie 40,7% podczas gdy średni zysk siedmiu portfeli fundamentalnych z rankingu GG Parkiet wyniósł 7,1%.
Zobacz artykuł

Tym samym szef Wydziału Analiz i Informacji Maciej Bobrowski otrzymał statuetkę Byki i Niedźwiedzie - Analityk Fundamentalny roku 2014.

W minionym 2015 roku zespół ponownie wypracował najlepszy wynik w rankingu GG Parkiet wśród domów maklerskich stopą zwrotu na poziomie 89%, podczas gdy średni zysk siedmiu portfeli fundamentalnych z rankingu GG Parkiet wyniósł 45%, a WIG w tym czasie osiągnął poziom -9,6%, co zaowocowało już po raz drugi pierwszym miejscem w rankingu GG Parkiet za najlepszy wynik w 2015 r.
Czytaj artykuł

Dodatkowo, jak podaje GG Parkiet Maciej Bobrowski szef Wydziału Analiz DM BDM wykazał się największą trafnością prognozując w ankiecie przeprowadzonej wśród analityków oraz zarządzających wysokość indeksu WIG na koniec 2015 roku na poziomie -10% i jako jeden z nielicznych przewidział również ujemną wartość indeksu.
Czytaj artykuł

Kolejnym sukcesem Wydziału Analiz DM BDM jest wytypowany przez Krzysztofa Pado portfel dywidendowy, który jak podaje GG Parkiet narastająco ma najwyższe zyski.
Czytaj artykuł

Raport skierowany jest do wszystkich klientów z którymi Dom Maklerski BDM S.A. zawarł Umowę o świadczenie usług maklerskich na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM S.A. lub Umowę o świadczenie usług maklerskich dla klientów, których rachunek papierów wartościowych prowadzony jest przez bank depozytariusz.

 

Wróć