1. W jaki sposób mogę aktywować dostęp do rachunku przez telefon?

Aby aktywować dostęp do kanału telefonicznego należy podpisać Aneks "Telefon". Aneks można podpisać w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM S.A. 

2. Jakie informację mogę uzyzskać dzwoniąc do Punktu Obsługi Klienta?

Przy podpisywaniu Aneksu "Telefon" klient ustala hasło do kanału telefonicznego. Hasło ustalone podczas podpisywania umowy, jest hasłem niezbędnym do jakichkolwiek czynności wykonywanych kanałem telefonicznym.
Po podaniu hasła telefonicznego pracownik biura udzieli informacji między innymi na temat stanu rachunku, zaangażowania kredytu,

3. Jakie dyspozycję mogę składać dzwoniąc do Punktu Obsługi Klienta?

Kanałem telefonicznym można składać następujące dyspozycje:

  • kupna i sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych,
  • anulowania i modyfikacji zleceń kupna/sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych,
  • przelew środków pieniężnych,
  • uruchomienie pożyczki zabezpieczonej należnościami,
  • pokrycia zobowiązań z tytułu zawartych transakcji OTP,
  • spłata kredytów lub pożyczki,
  • zablokowania lub odblokowania papierów wartościowych pod depozyt zabezpieczający na rynku derywatów.
4. Jak składać dyspozycje telefoniczne?

Dyspozycje telefoniczne należy składać dzwoniąc pod numer telefonu Punktu Obsługi Klienta, podany w Aneksie "Telefon".
Przy dyspozycjach telefonicznych należy podać imię i nazwisko, hasło identyfikacyjne oraz numer rachunku inwestycyjnego.