Dom Maklerski BDM SA
Obligacje Dekpol
Nota prawna

Zapisy na obligacje

22 lipca - 4 sierpnia 2021 r.

Generalne wykonawstwo, działalność deweloperska oraz produkcja osprzętu do maszyn budowlanych

BDM IKE i BDM IKZE

Nie czekaj do emerytury

BDM IKE i BDM IKZE

Rejestr Akcjonariuszy

Rejestr Akcjonariuszy

Sprawdź naszą ofertę

Aktualności

ATAL- realizacja rekomendacji

Uprzejmie że rekomendację KUPUJ dla akcji ATAL z 03.02.2021 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

POK Kęty - Zmiana godzin otwarcia

Informujemy, że od dnia 1 lipca br. POK Kęty we wtorki oraz czwartki będzie otwarty od 9:30 do 17:00.

Więcej...

Publikacja OWE AK4 do Prospektu Emisyjnego Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Ostatecznych Warunków Emisji serii AK4 do Prospektu Emisyjnego VII Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

Emisja obligacji Kruk serii AK3 – zakończona

10 czerwca 2021 roku KRUK dokonał przydziału 700 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK3. Łączna wartość zapisów wyniosła 97,5 mln zł,  a stopa redukcji sięgnęła poziomu 28,2%.

 

Więcej...

ALIOR BANK- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla akcji AIOR BANK z 30.04.2021 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...

Publikacja Suplementu 5 do Prospektu PragmaGO

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 5 do Prospektu Podstawowego II Programu Obligacji PragmaGO S.A.

Więcej...

Publikacja Suplementu 4 do Prospektu Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Suplementu nr 4 do Prospektu Emisyjnego VII Programu Obligacji Kruk S.A.

Więcej...

Console Labs S.A. - przydział akcji

Console Labs S.A. informuje o dokonaniu przydziału akcji serii A sprzedawanych w ramach oferty publicznej.

Więcej...

Publikacja Komunikatu aktualizującego Kruk

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Komunikatu aktualizującego do OWE Obligacji serii AK3 spółki Kruk

Więcej...

PEKAO- realizacja rekomendacji

Uprzejmie informujemy, że rekomendację AKUMULUJ dla akcji PEKAO z 07.05.2021 roku uważamy za zrealizowaną.

Więcej...